HyBat

Hybat

HyBat to nasze najmłodsze dziecko. Jego nazwa pochodzi od połączenia zasilania pochodzącego z ogniwa wodorowego (Hydrogen) oraz z baterii akumulatorowej (Battery). HyBat powstał specjalnie na zawody Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC).

Rozpoczęciu prac nad nim towarzyszyło szkolenie przeprowadzone przez organizatorów zawodów dotyczące zasad i przebiegu zawodów, jak również wymagań technicznych dla budowanego pojazdu. Bazą wyjściową dla projektu były testy gotowych pojazdów Himoto oraz doświadczenie jednego z członków naszego zespołu związane z wieloletnimi startami w zawodach RC.

Podczas etapu projektowania w pierwszej kolejności został ustalony układ podwozia. Określono jego postać oraz wymiary, dobrano elementy i podzespoły a następnie rozmieszczono je na płycie podłogi. Wyzwaniem było zachowanie łatwego dostępu do każdego z elementów przy uwzględnieniu symetrycznego rozkładu masy i możliwie niskiego środka ciężkości. W kolejnym etapie dokonano analizy topologicznej płyty głównej, aby następnie poprzez ażurowanie zmniejszyć jej masę i zachować sztywność. Została ona wykonana z laminatu szklanego.

Równolegle do projektowania układu podwozia trwały prace nad poszyciem. Określono ogólne wymagania dotyczące jego kształtu i wymiarów. Na tej podstawie powstał szkic koncepcyjny a następnie rysunek projektowy. Kształt zamodelowano w środowisku CAD, a następnie zoptymalizowano pod kątem technologii wykonania - zdecydowano się na wykonanie powłoki poprzez termoformowanie. Na materiał poszycia wybrano wysokoudarowy polistyren (HIPS), który bardzo łatwo poddaje się formowaniu. Przy pomocy technologii druku 3D powstało kopyto, które po odpowiedniej obróbce posłużyło jako forma pozytywowa. Na potrzeby termoformowania zostało wykonane stanowisko z perforowanym stołem próżniowym oraz układem grzewczym.

W efekcie tych wszystkich działań powstał pojazd, który składa się w głównej mierze z elementów wykonanych lub zmodyfikowanych przez naszych studentów.

Gotowy pojazd ciągle jest testowany i ulepszany. Pracujemy przede wszystkim nad zwiększeniem jego niezawodności, redukcją masy, a także energooszczędnością.

Dyno